Crapmania este in modul offline. Verifica conexiunea la internet!

In ce zone poti pescui in Delta Dunarii si dimensiunile minime ale capturilor

marți, 6 octombrie 2020

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării prezintă lista zonelor în care se poate pescui legal, dimensiunile minime ale capturilor pe care le puteți reține, precum și alte reguli pe care trebuie să le respectați.

apus pe bratul Sulina, la Crisan

Cu permisul de acces si cel de pescuit recreativ/sportiv eliberate de către ARBDD puteți merge la pescuit în Delta Dunării în următoarele zone:

1. Braţul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15 - 44 şi zonele de cruţare (zone rectificate), respectiv între km 16,5 - 20; 30 - 43; 50 - 58; 65 - 83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor), în zona km 22-24 în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie este interzis pescuitul.

2. Braţul Sulina, pe ambele maluri.

3. Dunărea Veche de pe braţul Sulina, pe ambele maluri, cu excepţia porţiunii dintre canalul Bogdaproste şi canalul Răducu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor).

4. Braţul Chilia, pe malul drept, brațul Tătaru pe ambele maluri, brațele Babina şi Cernovca pe malul stâng (mal drept - zonă strict protejată) în zona km 72-77 în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv este interzis pescuitul.

5. Canalele Eracle şi Lopatna şi lacurile Babina, Matiţa, Merheiul Mare şi Merheiul Mic.

6. Braţul Tulcea, pe ambele maluri

7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii în zona Mm 53- 54 (Isaccea); Mm 64,5 – 65,5; Mm 67- 68,5 (groapa Catargului şi Pluton) în perioada 1 martie – 29 aprilie inclusiv şi 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv este interzis pescuitul.

8. Canalul Crişan - Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman;

9. Canalul Caraorman, între canalul Crişan - Caraorman şi intrarea în lacul Puiu, şi canalul dintre lacurile Puiu şi Roşu, pe ambele maluri;

10. Lacurile Lumina, Roşu, Roşuleţ, Puiu şi Puiuleţ;

11. Canalele Cardon, Sfiştofca şi braţul Musura;

12. Canalul Tătaru, între vărsarea în braţul Sfântu Gheorghe şi intersecţia cu canalul de centură Sulina - Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri;

13. Canalul Sulina - Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al oraşului Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe;

14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri;

15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoştel şi Taranova;

16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăţ, Cocoş şi Mustaca, pe ambele maluri;

17. Dunăvăţ 3, Holbina 1 şi Holbina 2;

18. Canalul Mila 35, între braţul Tulcea şi braţul Chilia, pe ambele maluri;

19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri;

20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel şi Furtuna;

21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăţ şi capul Iancina;

22. Lacul Goloviţa, de-a lungul malului, pe o porţiune de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca şi canalul de legătură între lacurile Ceamurlia şi Goloviţa;

23. Canalul Gura Portiţei, până la zona strict protejată, pe ambele maluri;

24. Canalul 2, între lacurile Razim şi Sinoie, pe malul vestic;

25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie şi intersecţia cu şoseaua, pe malul estic;

26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte şi de alta a gurii de vărsare a gârlei;

27. Lacurile Nuntaşi şi Istria, pe o lăţime de 50 m de la mal;

28. Lacurile Câşla, Somova, Parcheş, Telincea şi gârla Somova-Parcheş;

29. Canalul Enisala, pe ambele maluri;

30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia şi Ocolitor Pardina;

31. Canalele Pardina şi Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri.

Eliberarea permiselor de acces și pescuit se poate face:

  • online, la adresa http://ddbra.ro/
  • prin SMS la nr. 7494
  • de la automatele pentru eliberarea permiselor de la sediul instituției, Tulcea str. Portului nr. 34 A sau din mini-portul din loc. Murighiol, acestea funcționează în regim non-stop
  • de la Centrele de Informare și Vizitare din localitățile Chilia Veche, Crișan și Sulina. Permisele pot fi descărcate/salvate pe dispozitiv, respectiv telefon, pentru a avea posibilitatea ca în orice moment, la solicitarea organelor de control, să le puteți prezenta

harta zone din Delta Dunarii

Dimensiunile minime ale capturilor în RBDD

Pentru a preveni încălcarea legislației în domeniul pescuitului recreativ/sportiv, respectiv a dimensiunilor minime a capturilor de pești vă reamintim prevederile Ordinului nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Un aspect important: dimensiunile speciilor de peşti sunt determinate prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

pescar in Delta Dunarii tinand in mana un crap

Dimensiunile minime admise ale capturilor ce pot fi reținute la pescuitul recreativ/sportiv din zonele desemnate pe teritoriul Rezervația Biosferei Delta Dunării sunt:

1. Avat (Aspius aspius) 30 cm

2. Babuşcă (Rutilus rutilus) 15 cm

3. Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm

4. Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

5. Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

6. Caras (Carassius auratus) 15 cm

7. Chefal (Mugil sp.) 25 cm

8. Lin (Tinca tinca) 25 cm

9. Morunaş (Vimba vimba) 25 cm

10. Mreană (Barbus barbus) 27 cm

11. Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

12. Plătică (Abramis brama) 25 cm

13. Roşioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

14. Rizeafcă (Alosa caspio) 15 cm

15. Sabiţă (Pelecus cultratus) 20 cm

16. Somn (Silurus glanis) 50 cm

17. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22 cm

18. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12 cm

19. Şalău (Stizostedion lucioperca) 40 cm

20. Ştiucă (Esox lucius) 40 cm

21. Văduviţă (Leuciscus idus) 30 cm

Despre acces și unelte permise în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (RBDD) se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise şi eliberate de Administrația Rezervației cu respectarea prevederilor Ordinului 159/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate, emis în comun de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Echipa Senzor Planet pescuind in Delta Dunarii

Prin pescuit recreativ/sportiv în Delta Dunării se înțelege pescuitul efectuat cu undița sau cu lanseta, în scop de agrement/performanță, pe baza unui permis nominal emis de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) fără perceperea de taxe şi tarife. (Potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, permisul de pescuit recreativ/sportiv în rezervație se eliberează fără perceperea unui tarif.)

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura stabilește condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, astfel:

  • pe cursul și brațele Dunării şi în Delta Dunării, cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
  • pe Dunăre și în Delta Dunării un pescar sportiv poate reține din captură maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur pește dacă greutatea lui depășește 5 kg.

pescuit din barca in Delta Dunarii

Alte obligaţii ale deţinătorilor de permise de pescuit recreativ/sportiv in RBDD sunt:

- să respecte legislația privind desfășurarea pescuitului recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;

- să respecte legislația de mediu şi prevederile planurilor de management și ale regulamentelor ariilor naturale protejate;

- să se legitimeze și să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;

- pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", să dețină permis de acces eliberat de Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării";

- să păstreze curățenia în zona de pescuit, depozitarea şi deversarea de deșeuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă fiind strict interzise.

Viorel Mateianu cu un crap prins in Delta Dunarii, pe bratul Sulina, Mila 5

Crapmania.ro 

2 persoane apreciază asta.
Apasă Îmi place dacă ți-a plăcut articolul. Ne ajută să identificăm conținutul care te interesează și să-ți oferim materiale cât mai relevante pe viitor.
Citește și ...
Comentarii
Momentan nu există comentarii.