Crapmania este in modul offline. Verifica conexiunea la internet!

Permisul de Pescuit Online de la ANPA - Cum se obține in 2024?

miercuri, 28 februarie 2024

ANPA Permis Pescuit Online 2021

Ce este permisul de pescuit online ANPA?

Permisul de pescuit emis și eliberat online de A.N.P.A. (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură) este documentul nominal și netransmisibil care atestă dreptul de a practica legal pescuitul sportiv recreativ în habitatele piscicole naturale necontractate de către asociațiile de pescari recreativi, cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Permisul ANPA se eliberează anual și are valabilitate până la sfârșitul anului în curs.

Cât costă un permis de pescuit în 2024?

Permisele de pescuit valabile în anul 2024 se eliberează GRATUIT și sunt disponibile pe platforma online anpa.ro începand cu prima zi a anului.

În cazul celor eliberate prin intermediul unei asociații de pescari, prețul permisului rămâne de 0 lei, însă obținerea acestuia poate fi condiționată de plata unei taxe de membru în cadrul asociației.

Câte tipuri de permise există?

Ca și în anii precedenți, se pot elibera trei tipuri de permise de pescuit recreativ emise de ANPA:

 • Permisul de pescuit pentru Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate - se eliberează online de pe site-ul www.anpa.ro
 • Permisul de pescuit pentru Marea Neagră - se eliberează online de pe site-ul www.anpa.ro
 • Permisul de pescuit valabil în habitatele piscicole naturale contractate de către asociațiile de pescari recreativi - se eliberează prin intermediul asociațiilor

Mențiuni

 • O singură persoană poate deține simultan toate cele trei tipuri de permise ANPA.
 • Permisul de graniță (PG) este avizul suplimentar permisului ANPA necesar pentru pescuitul în apele de frontieră, emis de Poliția de Frontieră din județul de care aparține zona de pescuit. Vizele tip PG se pot obține online prin completarea unei cereri și a unui formular și se eliberează gratuit în termen de 30 de zile.
 • Permisul de pescuit pentru Delta Dunării este emis și eliberat de A.R.B.D.D. (Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării), autoritate competentă distinctă de A.N.P.A.

pescuit sportiv cu permis de pescuit recreativ ANPA

Care sunt apele unde se poate pescui cu permisul ANPA?

Cu permisul emis si eliberat online direct de ANPA se poate pescui pe Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate, inclusiv apele de munte gestionate de Romsilva, respectiv Marea Neagră, în funcție de tipul permisului de pescuit online.

Sunt considerate ape de frontieră și este necesară viza Poliției de Frontieră (suplimentar permisului de pescuit online) apele aflate la 30 km de granițele țării sau țărmul Marii Negre. Exemple: Dunăre, Prut etc.

Lista apelor necontractate la 10 iunie 2020
Lista apelor rămase în administrarea ROMSILVA

Cu permisul emis de ANPA și eliberat prin intermediul asociațiilor de pescari recreativi se poate pescui în habitatele piscicole naturale contractate de către acestea.

Conform legii, pe bază de reciprocitate, este suficient un singur permis, eliberat prin intermediul unei singure asociații (oricare), pentru a putea pescui pe toate apele contractate.

Lista apelor contractate de asociațiile de pescari recreativi la 10 iunie 2020

Care sunt pașii necesari pentru obținerea permisului de pescuit online de la ANPA?

 1. Se accesează adresa www.anpa.ro și se apasă butonul Solicitare Permis Pescuit Recreativ
 2. În pagina nou deschisă se apasă butonul "Română" și apoi butonul "Obține permis"
 3. Se citește mesajul afișat și după ce se ia la cunoștință, se apasă butonul "Următor"
 4. Solicitantul selectează din lista aflată în primul câmp din stânga județul de domiciliu. Apoi introduce de la tastatură CNP-ul în câmpul din mijloc și adresa de domiciliu în cel din dreapta. După verificarea datelor introduse, se apasă butonul "Următor". Nu se vor folosi diacritice înspațiul aferent "Adresa de domiciliu"
 5. Solicitantul își introduce de la tastatură numele în câmpul din stânga și prenumele în dreapta. După verificarea datelor introduse, se apasă butonul "Următor"
 6. Din listă se selectează tipul de permis dorit: pentru pescuit pe Dunăre cu brațele sale și zone necontractate sau pentru pescuit în Marea Neagră. După verificarea tipului de permis selectat, se apasă butonul "Următor"
 7. Se citește mesajul afișat și după ce se ia la cunoștință, se bifează în dreptul mesajului "Sunt de acord" și se apasă butonul "Următor"
 8. Solicitantul verifică datele introduse, iar dacă acestea sunt corecte apasă butonul "Următor"
 9. Permisul a fost emis. El poate fi printat sau descărcat ca fișier în format PDF în calculator/telefon/tabletă

ANPA permis pescuit online

Stoc permise pescuit epuizat și alte erori în sistemul informatic online al ANPA

Din cauza suprasolicitării sistemului, în primele zile ale anului platforma merge mai greu, însă toți pescarii interesați vor putea să-și achiziționeze permisul în cele din urmă.

În cazul în care întâmpinați în mod repetat erori precum "Sesiune expirată sau număr prea mare de solicitări" puteți încerca închiderea și redeschiderea browserului, ștergerea cookie-urilor pentru site-ul anpa.ro sau deschiderea acestuia cu un alt browser.

Dacă nimic nu funcționează, luați o pauză și reveniți mai târziu. Poate chiar noaptea, când, teoretic, numărul solicitărilor ar trebui să fie mai mic.

stoc permise pescuit epuizat

Deși permisele de pescuit nu sunt neapărat limitate ca număr, eroarea "Stoc permise epuizat" apare la epuizarea unei serii de permise. Până se face trecerea la o nouă serie, nu vă rămâne altceva de făcut decât să asteptați, de regulă, până la câteva ore.

Câte permise online poate emite ANPA anual?

Cu toate că nu este specificat un număr maxim de permise care pot fi emise într-un an, totalul documentelor eliberate este limitat de cantitatea finită de pește care poate fi extrasă anual din mediul natural astfel încât capacitatea naturală de regenerare să nu fie afectată.

Dacă la un moment dat pe parcursul anului, numărul de permise eliberate înmulțit cu o valoare statistică a cantității medii de pește reținut de un pescar se apropie de un anumit prag (metoda de calculul este orientativă), ANPA poate sista eliberarea permiselor, așa cum s-a întâmplat în 2018.

Prin urmare, este de preferat să nu amânați prea mult obținerea permisului dacă știți sigur că veți avea nevoie de el în anul curent.

Acte necesare si vârsta minimă pentru obținerea unui permis de pescuit online

Pescarii cu vârsta de minim 14 ani pot obține gratuit permisul de pescuit online pe baza cărții de identitate.

Copiii sub 14 ani, deși nu dețin carte de identitate, pot obține la rândul lor permisul de pescuit online pe baza CNP-ului din certificatul de naștere.

permis de pescuit pentru copii

Nadă Amix 1kg, diverse arome, în promoție la doar 9,75 lei | Comandă acum de la Senzor Planet
Anunțwww.snz.ro
Cele mai bune amestecuri de nădire pentru crap, ten, feeder, caras, novac, fitofag, mreană

Recuperarea permisului de pescuit online

În cazul în care un permis de pescuit emis pentru anul în curs a fost pierdut, acesta poate fi recuperat online tot de pe site-ul ANPA.

Recuperează permisul online

Dacă în procedura de solicitare a permisului online datele au fost introduse greșit, se pot comunica către ANPA seria și numărul permisului emis cu date eronate pentru a fi șters din baza de date, oferind astfel posibilitatea solicitării unui nou document valid.

Ce este fișa de captură și până când trebuie depusă?

Conform prevederilor art. 3, alin 2 si 3 din Ordinul MADR nr. 60 din 8 martie 2017 pescarii recreativi au obligația de a raporta către ANPA, anual, situația capturilor realizate prin pescuit recreativ, cu excepția Rezervației Biosferei "Delta Dunării".

Raportarea către ANPA a capturilor realizate prin pescuit recreativ se face prin întocmirea fișei de capturi, parte integrantă a permisului de pescuit recreativ, completată și transmisă până la data de 28 februarie a anului în curs, pentru anul precedent.

Asta înseamnă că persoanele care care au beneficiat în anul 2020 de permise de pescuit eliberate de ANPA, prin intermediul softului informatic, valabile pentru Marea Neagră sau/și Dunăre cu brațele sale și habitatele piscicole naturale necontractate, sunt rugate să transmită Fișa de captură, menționată mai sus, la adresa de e-mail fisacaptura@anpa.ro sau la sediile teritoriale ANPA. Adresele sediilor teritoriale ANPA se găsesc pe site-ul www.anpa.ro.

Dacă permisul a fost eliberat prin intermediul unei asociații de pescari recreativi, acolo se și depune fișa de captură.

Descarcă fișa de captură ANPA

Fisa de captura permis ANPA

Amenda pentru pescuit fără permis și alte sancțiuni

Permisul de pescuit se prezintă în format fizic la cererea personalului de inspecție și control și este valabil numai însoțit de actul de identitate în baza căruia a fost emis.

Conform Ordonanței de Urgență 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, pescuitul sportiv recreativ fără permis de pescuit este contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 600 lei.

Neprezentarea permisului la solicitarea persoanelor de control, încălcarea condițiilor prevăzute de acesta sau reținerea oricăror specii de pești sub dimensiunile minime legale atrag după sine același cuantum al amenzii.

Următoarele fapte constituie de asemenea contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei:

 1. prinderea salmonidelor cu mâna, cu unelte de pescuit comercial sau cu alte unelte de pescuit confecționate artizanal;
 2. pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;
 3. pescuitul cu mai mult de 3 muște artificiale în apele salmonicole;
 4. reținerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăți/exemplare/zi, în total, din speciile de păstrăv, lipan și coregon în apele de munte sau a mai mult de 5 kg de pește/zi din zona colinară și de șes, cu excepția cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depășește 5 kg;
 5. mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare cu semnificație piscicolă;
 6. pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;
 7. pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.

Vezi și alte sancțiuni care se aplică pentru contravenții și infracțiuni legate de pescuit potrivit aceleiași ordonanțe de urgență.

Amenda pentru pescuit fara permis

Condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale

 1. în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;
 2. în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
 3. în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undiţe, două lansete sau o ţaparină, cu câte 10 cârlige fiecare;
 4. pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;
 5. în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării şi în apele maritime un pescar sportiv poate reţine din captură maximum 5 kg de peşte/zi sau numai un singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
 6. în apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar maximum 10 bucăţi/exemplare/zi, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon.

Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ în condiții de siguranță și de limitare a efectelor pandemiei COVID-19

1. Obligațiile administratorilor amenajărilor piscicole în care se practică pescuit recreativ:

 1. asigurarea unui flux de deplasare a participanților către și de la locul de desfășurare a activității de pescuit recreativ astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare socială;
 2. asigurarea de măști de protecție și substanțe dezinfectante pentru participanții la activitățile de pescuit;
 3. la locul desfășurării activității de pescuit recreativ trebuie să fie pregătite măsuri pentru igienizare și/sau dezinfectarea mâinilor, materialelor și a echipamentului utilizat în desfășurarea activității de pescuit recreativ;
 4. pescuitul recreativ se va desfășura cu maximum doi pescari pe același stand de pescuit și cu respectarea unei distanțe de minimum 10 metri între punctele de pescuit marcate de administratorul amenajării piscicole acolo unde nu există standuri;
 5. fiecare unitate de acvacultură licențiată în cadrul căreia se desfășoară activitatea depescuit recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării regulamentului propriu;
 6. înainte de intrarea în unitatea de acvacultură, toate persoanele sunt obligate să dea o declarație pe propria răspundere privind luarea la cunoștință și respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin;
 7. administratorii vor proceda la dezinfectarea și igienizarea pontonului, standului de pescuit, foișoarelor, umbrarelor, toaletelor sau ale altor accesorii cu care pescarii intră în contact.

2. Obligațiile pescarilor recreativi în cadrul amenajărilor piscicole:

 1. obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat;
 2. pescarii vor respecta cu strictețe regulamentul amenajării piscicole;
 3. purtarea măștilor de protecție la contactul cu administratorul sau personalul amenajărilor piscicole. 

3. Obligațiile pescarilor recreativi în habitatele piscicole naturale:

 1. pescarul va respecta cu strictețe legislația în vigoare privind desfășurarea activității depescuit recreativ;
 2. purtarea măștilor de protecție la contactul cu personalul de inspecție și control;
 3. respectarea regulamentelor impuse de administratorii care dețin contractele de exploatare aresursei acvatice vii;
 4. fiecare asociație de pescuit recreativ în cadrul căreia se desfășoară activitatea de pescuit recreativ va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării regulamentului propriu;
 5. obligativitatea de a lăsa perimetrul de pescuit curat.

4. Nerespectarea prevederilor pct. 1 lit. c) și g) constituie contravenție și se sancționează conform art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice pentru nerespectarea măsurilor speciale instituite în situații epidemiologice deosebite.

Despre ANPA

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) este instituţie publică centrală de specialitatede interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 48/2013.

Agenţia acoperă întreg teritoriul României, prin cele 4 filiale regionale: Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania.

În exercitarea funcţiilor sale, Agenţia are ca atribut principal elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor specifice în domeniul pescuitului, acvaculturii, organizării pieţei produselor pescăreşti, precum şi controlul aplicării şi respectării acestora.

De asemenea, Agenţia are responsabilitatea pentru definirea şi implementarea politicii referitoare la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti.


Sursa: ANPA

In cazul eventualelor intrebari referitoare la permisul emis de ANPA, adresati-le in comentariile de mai jos sau in sectiunea de intrebari si raspunsuri despre permisul de pescuit de pe forumul Crapmania. Intrebarile de interes general impreuna cu raspunsurile corespunzatoare vor fi publicate ulterior in cadrul articolului.

2 persoane apreciază asta.
Apasă Îmi place dacă ți-a plăcut articolul. Ne ajută să identificăm conținutul care te interesează și să-ți oferim materiale cât mai relevante pe viitor.
Citește și ..
Comentarii
 • vineri, 3 ianuarie 2020 01:49

  Dan Mateianu : Noaptea merge mai bine sistemul..

 • duminică, 3 ianuarie 2021 15:09

  Constantin Titel-petrescu : Astazi 03 ianuarie 2021 deja scrie stoc epuizat permise !

 • duminică, 3 ianuarie 2021 16:40

  Viorel Mateianu : Se pare ca site-ul ANPA este in curs de actualizare, cel putin asa scrie pe prima pagina. Sa vedem cu ce imbanatatiri vin la procedura de obtinere permis de pescuit online. Asta in cazul in care vor veni cu vreuna.

 • luni, 26 decembrie 2022 13:30

  Therese Poulain : Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Vă punem la dispoziție oferte pentru toate nevoile dvs. de finanțare cu un împrumut personal și investim în proiectele dvs. majore. și investiți în proiectele dumneavoastră majore. Aceasta este rezervată companiilor și persoanelor serioase care caută un împrumut pentru a-și finanța proiectele. Oferim împrumuturi persoanelor fizice: credite de consum, credite pentru locuințe, achiziții de credite, achiziții de datorii pentru a consolida toate datoriile într-un singur împrumut, împrumuturi școlare pentru studenți, împrumuturi auto. Vă ajutăm să vă finanțați proiectele, cum ar fi construcția casei, a biroului, a afacerii sau a unui proiect care necesită finanțare externă. Persoanele aflate în nevoie ne pot contacta pentru mai multe informații despre oferta de a fi mulțumiți : Email: poulaintherese4@gmail.com

 • vineri, 12 aprilie 2024 09:28

  Viorel Vasile : Foarte bun articolul un ghid mai gasiti pe https://dunare.ro/permis-de-pescuit-anpa-2020-online/