Crapmania este in modul offline. Verifica conexiunea la internet!

Permisele de Pescuit și Acces în Delta Dunării de la ARBDD - Preț și cum se obțin în 2022

marți, 4 ianuarie 2022

Ce este permisul de pescuit pentru Delta Dunării de la ARBDD?

Permisul de pescuit emis și eliberat de A.R.B.D.D. (Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării) este documentul nominal și netransmisibil care atestă dreptul de a practica legal pescuitul sportiv în zonele de pescuit recreativ din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării, cu excepția zonelor strict protejate.

Permisul de pescuit ARBDD se eliberează anual și are valabilitate până la sfârșitul anului în curs.

Ce alte documente sunt necesare pentru a putea pescui în Delta Dunării?

Pentru a putea pescui în apele Rezervației Biosferei Delta Dunării este nevoie, pe lângă permisul de pescuit, de cel puțin unul din cele trei tipuri de permise de acces eliberate de ARBDD:

 • Permis acces turist
 • Permis acces ambarcațiune
 • Permis acces auto

Permis Pescuit Delta Dunării ARBDD 2021

Mențiune

Cât costă permisele ARBDD pentru Deltă în 2022 și cum se obțin?

Prețul permisului de pescuit

Permisele de pescuit pentru Delta Dunării valabile în anul 2022 se eliberează GRATUIT și sunt disponibile începand cu prima zi a anului pe platforma online www.ddbra.ro sau la automatele instalate la sediul ARBDD și la Centrele de vizită.

Prețul permisului de acces turist

 • 5 lei pentru o zi
 • 15 lei pentru 7 zile
 • 30 lei pentru acces până la finele anului 2022
 • gratuit pentru elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, persoane fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe

Prețul permisului de acces ambarcațiune

 • 20 lei pentru 7 zile
 • 100 lei pentru acces până la finele anului 2022
 • gratuit pentru persoanele fizice cu domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe

Prețul permisului de acces auto

 • 10 lei pentru o zi
 • 100 lei pentru acces până la finele anului 2022

Modalități de obținere 

Toate permisele ARBDD pot fi obținute online și plătite prin card bancar.

Permisele de acces pot fi achiziționate anticipat, platforma online oferind solicitantului posibilitatea de a alege perioada de valabilitate a documentelor.

Obținere Permise Online ARBDD

Eventualele probleme cu eliberarea permiselor online pot fi transmise la adresa de email suportddbra@abt.ro.

Alternativ, permisele de acces pot fi achiziționate:

 • de la automatele instalate la sediul ARBDD, Tulcea str. Portului nr. 34 A sau din mini-portul din loc. Murighiol - acestea funcționează în regim non-stop
 • de la Centrele de Informare și Vizitare din localitățile Chilia Veche, Crișan și Sulina
 • prin SMS la 7494 cu textele TUR1/TUR7/TURAN nume, AUTO1/ AUTOAN nr inmatriculare auto sau AMB7/AMBAN date identificare ambarcatiune. Exemple SMS: "TUR7 Popescu Mihaisau "TUR2022 Popescu Mihai" sau "AUTO1 B15POP"

Permisele pot fi descărcate/salvate pe dispozitiv, respectiv telefon, pentru a avea posibilitatea ca, în orice moment, la solicitarea organelor de control, să le puteți prezenta.

Lista localităților limitrofe RBDD

Județul Tulcea: Tulcea, Parcheș, Somova, Mineri, Isaccea, Luncavița, Grindu, Nufăru, Malcoci, Victoria, Băltenii de Sus, Beștepe, Mahmudia, Murighiol, Dunăvățu de Sus, Dunăvățu de Jos, Sarinasuf, Colina, Plopu, Valea Nucarilor, Agighiol, Sabangia, Zebil, Babadag, Sarichioi, Enisala, Sălcioara, Jurilovca, Lunca, Ceamurlia de Jos, Vișina, Baia

Județul Constanța: Năvodari, Mihai Viteazu, Istria, Nuntași, Săcele, Corbu, Vadu

Județul Galați: Galați

Pescar în barcă în Delta Dunării

Lista zonelor de pescuit recreativ din perimetrul RBDD

 1. Braţul Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri, exclusiv zona cuprinsă între km 15 - 44 şi zonele de cruţare (zone rectificate), respectiv între km 16,5 - 20; 30 - 43; 50 - 58; 65 - 83 (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor), în zona km 22-24 în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie este interzis pescuitul.
 2. Braţul Sulina, pe ambele maluri.
 3. Dunărea Veche de pe braţul Sulina, pe ambele maluri, cu excepţia porţiunii dintre canalul Bogdaproste şi canalul Răducu (cu regim de pescuit prin eliberarea capturilor).
 4. Braţul Chilia, pe malul drept, brațul Tătaru pe ambele maluri, brațele Babina şi Cernovca pe malul stâng (mal drept - zonă strict protejată) în zona km 72-77 în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv este interzis pescuitul.
 5. Canalele Eracle şi Lopatna şi lacurile Babina, Matiţa, Merheiul Mare şi Merheiul Mic.
 6. Braţul Tulcea, pe ambele maluri
 7. Dunărea, pe malul drept, de la Ceatal Chilia până la Cotul Pisicii în zona Mm 53- 54 (Isaccea); Mm 64,5 – 65,5; Mm 67- 68,5 (groapa Catargului şi Pluton) în perioada 1 martie – 29 aprilie inclusiv şi 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv este interzis pescuitul.
 8. Canalul Crişan - Caraorman, pe ambele maluri, inclusiv bazinul Caraorman;
 9. Canalul Caraorman, între canalul Crişan - Caraorman şi intrarea în lacul Puiu, şi canalul dintre lacurile Puiu şi Roşu, pe ambele maluri;
 10. Lacurile Lumina, Roşu, Roşuleţ, Puiu şi Puiuleţ;
 11. Canalele Cardon, Sfiştofca şi braţul Musura;
 12. Canalul Tătaru, între vărsarea în braţul Sfântu Gheorghe şi intersecţia cu canalul de centură Sulina - Sfântu Gheorghe, pe ambele maluri;
 13. Canalul Sulina - Sfântu Gheorghe, între canalul de centură al oraşului Sulina şi Braţul Sfântu Gheorghe;
 14. Canalul de acces la Dunăre de la cherhanaua Murighiol, pe ambele maluri;
 15. Canalele Uzlina, Perivolovca, lacurile Uzlina, Isac, Onofrei, Chiril, Gorgoştel şi Taranova;
 16. Canalele Litcov, Dranov, Lipoveni, Dunăvăţ, Cocoş şi Mustaca, pe ambele maluri;
 17. Dunăvăţ 3, Holbina 1 şi Holbina 2;
 18. Canalul Mila 35, între braţul Tulcea şi braţul Chilia, pe ambele maluri;
 19. Gârla Sireasa, pe ambele maluri;
 20. Lacurile Bogdaproste, Trei Iezere, Legheanca, Căzănel şi Furtuna;
 21. Lacul Razim, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura canalului Dunavăţ şi capul Iancina;
 22. Lacul Goloviţa, de-a lungul malului, pe o porţiune de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă dintre canalul de acces la cherhanaua Jurilovca şi canalul de legătură între lacurile Ceamurlia şi Goloviţa;
 23. Canalul Gura Portiţei, până la zona strict protejată, pe ambele maluri;
 24. Canalul 2, între lacurile Razim şi Sinoie, pe malul vestic;
 25. Lacul Istria, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în porţiunea cuprinsă între gura de intrare în lacul Sinoie şi intersecţia cu şoseaua, pe malul estic;
 26. Lacul Tuzla, de-a lungul malului, pe o lăţime de 50 m de la mal, în zona delimitată de 1 km de o parte şi de alta a gurii de vărsare a gârlei;
 27. Lacurile Nuntaşi şi Istria, pe o lăţime de 50 m de la mal;
 28. Lacurile Câşla, Somova, Parcheş, Telincea şi gârla Somova-Parcheş;
 29. Canalul Enisala, pe ambele maluri;
 30. Canalele Pardinel, Iacubova, Batac, Gotca, Ceamurlia şi Ocolitor Pardina;
 31. Canalele Pardina şi Iacub, din amenajarea agricolă Pardina, pe ambele maluri.

Harta zonelor de pescuit din Rezervatia Biosferei Delta Dunării

Dimensiunile minime ale capturilor în RBDD

Pentru a preveni încălcarea legislației în domeniul pescuitului recreativ/sportiv, vă reamintim dimensiunile minime admise ale capturilor ce pot fi reținute din zonele desemnate pe teritoriul Rezervația Biosferei Delta Dunării:

 1. Avat (Aspius aspius) 30 cm
 2. Babuşcă (Rutilus rutilus) 15 cm
 3. Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm
 4. Biban (Perca fluviatilis) 12 cm
 5. Caras (Carassius auratus) 15 cm
 6. Crap (Cyprinus carpio) 35 cm
 7. Chefal (Mugil sp.) 25 cm
 8. Lin (Tinca tinca) 25 cm
 9. Morunaş (Vimba vimba) 25 cm
 10. Mreană (Barbus barbus) 27 cm
 11. Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm
 12. Plătică (Abramis brama) 25 cm
 13. Roşioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm
 14. Rizeafcă (Alosa caspio) 15 cm
 15. Sabiţă (Pelecus cultratus) 20 cm
 16. Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 22 cm
 17. Somn (Silurus glanis) 50 cm
 18. Stavrid (Trachurus mediteraneus) 12 cm
 19. Şalău (Stizostedion lucioperca) 40 cm
 20. Ştiucă (Esox lucius) 40 cm
 21. Văduviţă (Leuciscus idus) 30 cm

Captură crap prins în Delta Dunării

Un aspect important: dimensiunile speciilor de peşti sunt determinate prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

Unelte permise și alte obligații în RBDD

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura stabilește condițiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, astfel:

 • pe cursul și brațele Dunării şi în Delta Dunării, cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;
 • pe Dunăre și în Delta Dunării un pescar sportiv poate reține din captură maxim 5 kg de pește/zi sau numai un singur pește dacă greutatea lui depășește 5 kg.

Sunt permise maxim 4 unelte de pescuit in Delta Dunarii

Alte obligaţii ale deţinătorilor de permise de pescuit recreativ/sportiv in RBDD sunt:

 • să respecte legislația privind desfășurarea pescuitului recreativ/sportiv pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”;
 • să respecte legislația de mediu şi prevederile planurilor de management și ale regulamentelor ariilor naturale protejate;
 • să se legitimeze și să prezinte documentele solicitate de organele de control abilitate;
 • pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", să dețină permis de acces eliberat de Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării";
 • să păstreze curățenia în zona de pescuit, depozitarea şi deversarea de deșeuri de orice tip pe sol, în apă, pe maluri, plajă fiind strict interzise.

Privire de sus a bratului Sulina din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

Despre ARBDD

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a fost înființată în 1990, odată cu declararea Rezervației Biosferei Delta Dunării, și este instituția responsabilă cu administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes național al Rezervației, precum și cu refacerea și protecția unităților fizico-geografice de pe teritoriul RBDD.

Administrarea Rezervației Biosferei Delta Dunării este un proces complex și se deosebește de administrarea publică ce se exercită în unitățile administrative din perimetrul rezervației cu care conlucrează.

Pe teritoriul rezervației se disting terenuri aparținând domeniului public de interes național, terenuri aparținând domeniului public de interes județean, și local, precum și terenuri aparținând domeniului privat. Acestea sunt incluse în cele 8 unități administrative din rezervație, 7 comune și un oraș (Sulina).


Sursa: ARBDD

Adresati eventualele intrebari referitoare la permisele ARBDD in comentariile de mai jos sau in sectiunea de intrebari si raspunsuri despre documentele necesare pentru pescuitul in Delta Dunarii de pe forumul Crapmania. Intrebarile de interes general impreuna cu raspunsurile corespunzatoare vor fi publicate ulterior in cadrul articolului.

2 persoane apreciază asta.
Apasă Îmi place dacă ți-a plăcut articolul. Ne ajută să identificăm conținutul care te interesează și să-ți oferim materiale cât mai relevante pe viitor.
Citește și ..
Comentarii
Momentan nu există comentarii.