A inceput perioada de prohibitie la pescuit. Reguli speciale si in Delta Dunarii.

luni, 15 aprilie 2019
Măsurile de prohibiţie sunt instituite pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale.
 
prohibitie pescuit 
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) informează că se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie – 9 iunie inclusiv.
 
Astfel, se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie - 9 iunie inclusiv. 
 
Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii apele care constituie frontieră de strat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 26 aprilie - 9 iunie, inclusiv.
 
Pentru Golful Musura perioada de prohibiţie se poate prelungi, pentru condiţii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), prin ordin comun al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al ministrului Mediului.
 
Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice vii în Complexul Razim-Sinoe şi în lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv.
 
Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, următoarele:
 
- Pe Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi până la confluenţa cu Canalul Răducu, tot timpul anului;
- Lacul Gâsca din Complexul Somova – Parcheş, tot timpul anului; Lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
- Cursul vechi al Braţului Sf. Gheorghe, în zonele cuprinse între km 29-44, 49-58, 64-84, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release) şi a pescuitului comercial, permis numai în perioada 1 decembrie - 31 martie, iar în perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv, se admite doar pescuitul scrumbiei între km 57 – 58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.
- Braţul Sf. Gheorghe de la Km 22 - 24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie.
- Pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durată de 60 de zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.
- Fluviul Dunărea, zonele Mm 53 – 54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65.5, Mm 67 – 68,5 (Groapa Catargului şi Pluton), pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 martie - 29 aprilie inclusiv, şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie - 29 noiembrie inclusiv, excepţie pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiţie prevăzute în prezentul ordin.
- Zonele cu regim de protecţie intergrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului.
 
Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), al următoarelor speciilor de peşti:
 
- Ştiuca, de la data intrării în vigoare a prezentului Ordin (4 februarie) până la data de 15 martie inclusiv, dar şi cu respectarea prevederilor art. (1), a respectivelor perioade de prohibiţie.
- În mod special, pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ-sportiv la ştiucă este permis numai cu reţinerea a maximum două exemplare pe zi, care să însumeze nu mai mult de 5 kg, sau un singur exemplar dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg.
- În mod special, pe teritoriul RBDD, în afara perioadelor de prohibiţie, pescuitul recreativ sportiv la crap este permis numai cu reţinerea unui singur exemplar pe zi, care să nu depăşească 5 kg.
 
 
Din prevederile Ordinului privind prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ al scrumbiei de Dunăre, aceasta se stabileşte pe sectoare, astfel (Art. 7):
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 26 martie – 4 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 15 de zile, în perioada 1 aprilie – 15 aprilie inclusiv;
c) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării în mare, pe o adâncime de 5 km în largul mării şi pe un coridor lat de 2 km socotit câte un kilometru de o parte şi de alta a axului braţelor Sf. Gheorghe şi Sulina. În faţa braţului Chilia, lăţimea coridorului interzis este de un kilometru spre sud de axul braţului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române.
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării,,.
 
pescuit prohibitie 2019 
Ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul privind prohibiţia pescuitului în anul 2019 interzice:
 
- folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării şi în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie inclusiv;
- folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iunie – 30 septembrie inclusiv;
- folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
- prin excepţie, se poate prelungi perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcă în perimetrul Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării,, în condiţii hidrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului R.B.D.D.
- pentru Golful Musura şi Meleaua Sf. Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi cu specificarea că se admite pescuitul cu setci.
 
Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă (paragate şi pripoane), mai puţin în zona marină a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu respectarea prevederilor legale.
 
Ordinul privind prohibiţia pescuitului prevede că dimensiunile minime ale peştilor şi ale altor vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
 
Sursa: Adevarul
Unei persoane îi place asta.
Citește și ...
Comentarii
Momentan nu există comentarii.