N'ATI AFLAT ?-VETI AFLA! :TWO LAKES TWO BROTHERS TANCABESTI

Sectiune deschisa pentru orice subiect de discutie.

Moderatori: mariosilaghi, Alin Galbenu, Bogdan Zaharia, odoctee

Avatar utilizator
Lukyan
pescar de competitie
Mesaje: 1106
Membru din: Sâm Feb 12, 2005 12:49
Puncte: 0
Localitate: Bucuresti

Mesaj de Lukyan »

T W O - L A K E S - T W O - B R O T H E R S - T Â N C Ã B E ª T I
REGULAMENT
AL COMPETIÞIEI CRAPMANIA TÂNCÃBEªTI 2005
EDIÞIA a III-a

1. PROGRAMUL COMPETIÞIEI:

Durata competiĂžiei : 120 ore
MarĂži 19.04.2005:
8.30- 9.30 :acreditarea la Complexul TWO LAKES TWO BROTHERS TÂNCÃBEªTI;
9.30-10.30 :tragerea la sorĂži a standurilor;
10.30-11.30 :deplasarea la standuri Âşi descĂŁrcarea bagajelor;
11.30-13.00 :pregĂŁtirea materialelor, a beĂželor, a nadelor, etc.
13.00 :primul semnal al arbitrului principal care marcheazĂŁ ĂŽnceputul competiĂžiei (nĂŁdire, pescuit);
MarÞi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbãtã, Duminicã : competiÞie În plinã desfãºurare.
DuminicĂŁ 24.04.2005:
12.45 : al doilea semnal al arbitrului principal atenÞioneazã cã mai sunt 15 minute pânã la final;
13.00 : al treilea semnal al arbitrului principal care marcheazã sfârºitul competiþiei. În caz excepþional, dacã o echipã agaþã un crap înaintea celui de-al treilea semnal de la ora 13.00, va avea la dispoziþie încã 15 minute pentru a scoate peºtele.
14.00-14.30 : adunarea la Complexul TWO LAKES TWO BROTHERS TÂNCÃBEªTI;
15.00-16.00 : Festivitatea de premiere;
16.00-20.00 masa festivã oferitã de organizatori la închiderea celei de-a III-a Ediþii a Concursului CRAPMANIA TÂNCÃBEªTI 2005

2. EXTRAGEREA ÂŞI ORGANIZAREA :

La ora 9.00, marĂži 19.04.2005, va avea loc tragerea la sorĂži care se va desfĂŁÂşura ĂŽn douĂŁ etape :
Etapa I : extragerea numĂŁrului de ordine ( se va face ĂŽn ordinea ĂŽnscrierii la competiĂžie) premergĂŁtor tragerii la sorĂži a standurilor;
Etapa II : extragerea standurilor care se va face În baza numãrului de ordine extras la prima etapã. Dacã În mod excepÞional ºi din motive bine intenÞionate una din echipe va Întârzia, extragerile pentru echipa În cauzã vor fi efectuate de unul dintre arbitrii.

ConcurenĂžii pot pleca pe parcursul de concurs ĂŽn momentul ĂŽn care s-a terminat etapa a doua si au semnat fiÂşele concentratoare si individuale cu numĂŁrul standului extras.
Deplasarea pe parcursul de concurs se poate face cu mijloace auto proprii care pot ramâne, dar În afara standului.
Accesul auto se face numai pe baza AutorizaĂžiei de LiberĂŁ Trecere Competitor acordatĂŁ de organizatori.
Accesul altor autovehicule , cu excepĂžia celor ale organizatorilor, comisiei de arbitraj sau mass-media care vor avea autorizaĂžii la vedere cu inscripĂžia respectivĂŁ, este STRICT INTERZIS!
Spectatorii Âşi vizitatorii vor lĂŁsa vehiculele ĂŽn parcarea dintre cele douĂŁ lacuri.
De asemenea, pentru competitori, circulaĂžia este permisĂŁ ĂŽn cazuri justificate (aprovizionare, duÂş, WC, alte probleme) dar numai ĂŽntre orele 8.00-19.00 .

La cerere, efectuãm servicii FISHINGSTAND SERVICE& În orice loc de pe lac (mâncare, bãuturã, cafea,etc), comenzi la nr. de telefon : 0720.371.005 / 0723.070.306 / 0720.030.102

CirculaÞia cu vehicule În timpul nopÞii este STRICT INTERZISÃ!!!3. REGULAMENTUL COMPETIÞIEI3.1 AMPLASAREA STANDURILOR :

Standul pentru concurenĂži va fi de 8x8 metri;
DistanĂža minimĂŁ ĂŽntre standuri va fi de 50 de metri;
Standul de 8x8 m poate fi utilizat pe toatĂŁ suprafaĂža lui Âşi permite instalarea corturilor si a umbrelelor;

3.2 REGULI DE DESFêURARE A CONCURSULUI :

Fiecare echipã are la dispoziþie 120 minute pentru a se pregãti. În acest timp nu au voie sã primeascã ajutorul nimãnui.

Arbitrii sunt obligaĂži sĂŁ cunoascĂŁ bine regulamentul, ĂŽn acest sens :
SĂŁ nu permitĂŁ intrarea persoanelor strĂŁine ĂŽn standuri;
SĂŁ anunĂže capturarea fiecĂŁrui peÂşte arbitrului principal ;
Sã participe la cântãrire;
SĂŁ noteze ĂŽn fiÂşele concentratoare;
SĂŁ atragĂŁ atenĂžia concurenĂžilor dacĂŁ fac abatere de la regulament;
SĂŁ noteze dacĂŁ aceste abateri se repetĂŁ Âşi sĂŁ le aducĂŁ la cunoÂştiinĂža arbitrului principal;

Se vor lua în considerare numai crapul comun, oglinda ºi amurul alb sau argintiu. Pentru a fi contabilizat , el va trebui sã aibe greutatea egalã sau superioarã a 3000 grame. Pânã la cântãrire, captura se va pãstra în sacul special de crap ( un singur peºte într-un sac). Pe toata durata concursului, nici o altã modalitate de pãstrare a peºtelui nu este permisã. Concurenþii trebuie sã fie dotaþi cu un numãr suficient de saci de crap. Înainte de cântãrire, dacã se constatã cã peºtele este mutilat sau rãnit din vina concurenþilor, el nu mai este luat în considerare, iar concurenþii vor fi sancþionaþi.

Nada ºi momeala animalã, vie sau moartã, icrele de peºte sunt STRICT INTERZISE ! Sunt autorizate : grânele, boilies, pelete, toate la marimea maxima a unei sfere de 40 mm.

Durata concursului va fi de 120 de ore, din momentul Începerii, ºi va fi Întrerupt doar În situaÞii excepÞionale. Fiecare concurent va trebui sã cunoascã ºi sã respecte acest Regulament. Este permis un singur cârlig simplu pe linie. Montajul utilizat trebuie sã permitã eliberarea rapidã a peºtelui de plumb, În caz de rupturã. Transportatoarele de nadã sau momealã radiocomandate ºi sonarul sunt STRICT INTERZISE! Zona de pescuit poate fi marcatã cu balize sau repere luminoase pe toatã durata concursului. Sacii de crap ºi salteaua de primire sunt obligatorii. Dimensiunea ºi calitatea lor trebuie sã asigure securitatea peºtelui. Umezirea minciogului, a saltelei de primire ºi a sacului de crap este obligatorie la fiecare capturã. Este interzisã iluminarea apei cu lanterne ºi faruri de noapte. Numai iluminatul În cort este permis ºi iluminarea discretã cu lampa frontalã pentru scoaterea capturii. Intrarea În apã este permisã În douã cazuri : la scoaterea peºtelui cu minciogul ºi la depozitarea peºtelui În sac.

Toate modalitĂŁĂžile de propulsare care folosesc aerul comprimat, gazul sau electricitatea sunt interzise. Capturarea unui peÂşte nu este valabilĂŁ dacĂŁ acesta nu este agĂŁĂžat de gurĂŁ.

Numãrul maxim de beÞe admis la pescuit, deci În acÞiune, este de 4 . Dar se pot monta câte beÞe se doresc cu menÞiunea cã aceste beÞe de rezervã sau nãdit cu racheta trebuie sã fie În poziÞie verticalã ºi În spatele suporÞilor beÞelor În acÞiune.

ConcurenĂžii nu au voie sĂŁ primeascĂŁ ajutor de la nici o persoanĂŁ strĂŁinĂŁ, pentru activitatea de pescuit, pe toatĂŁ durata concursului.3.3 CÂNTÃRIREA CAPTURILOR

Cântãrirea se va efectua cu douã cântare electronice identice ºi douã saltele identice pentru cântãrirea peºtelui, pe cele douã maluri incluse În concurs, de cãtre arbitrul principal Împreunã cu arbitrul de zonã ºi În prezenÞa unui membru al echipei vecine.
Pânã În momentul cântãririi, concurenÞii trebuie sã lase capturile În apã În condiÞiile amintite mai Înainte. Dupã cântãrire, captura se elibereazã cu grijã În apã. Arbitrul de sector va urmãri dacã eliberarea se face În condiÞii optime.
ConcurenÞii trebuie sã fie atenÞi la cântãrire. Nici o reclamaÞie ulterioarã semnãrii fiºei În ceea ce priveºte greutatea peºtelui cântãrit nu se mai ia În considerare.
Cântarele ºi saltelele vor fi prezentate participanÞilor dupã extragerea locurilor de pescuit.

3.3 SANCÞIUNI
Arbitrii vor sancĂžiona verbal concurenĂžii la prima abatere de la regulament;
La repetarea aceleiaÂşi infracĂžiuni, sau la oricare abatere gravĂŁ de la Regulamentul de concurs stabilit, arbitrul este obligat sĂŁ aducĂŁ la cunoÂştiinĂža arbitrului principal care va stabili sancĂžiunea pentru concurentul din echipa respectivĂŁ. SancĂžiunile care se pot da sunt: avertisment sau descalificare.

3.4 STABILIREA CLASAMENTULUI
Pentru fiecare echipã participantã vor fi douã fiºe. Una care rãmâne permanent la echipã ºi una la arbitrul de sector. Pe baza acestor fiºe, la finele concursului, se va întocmi clasamentul final. În caz de egalitate perfectã a greutaþii acumulate, departajarea se va face la numãrul de bucãþi ºi va câºtiga echipa care are mai puþine capturi dar la greutate mai mare.

4 CONDIÞII DE PARTICIPARE
La Competiþia CRAPMANIA TÂNCÃBEªTI 2005, poate participa orice echipã din þarã sau din strãinatate care este dotatã corespunzator, conform regulamentului concursului, a luat la cunoºtiinþã ºi este de acord cu acesta ºi a achitat suma de 15.000.000 lei .

5 PREMII
Duminicã, 24.04.2005, orele 13.00, la Complexul TWO LAKES TWO BROTHERS TÂNCÃBEªTI, va avea loc festivitatea de premiere , în prezenþa Comisiei de Arbitraj, a sponsorilor ºi invitaþilor la CRAPMANIA TÂNCÃBEªTI 2005&. Valoarea premiilor puse în joc depãºeºte 200.000.000 lei , reprezentând sume în bani, plus 3 abonamente pentru locurile 1 , 2 si 3.
Se vor premia primele trei locuri ºi cea mai mare capturã din concurs, dupã cum urmeazã , în cash ( 200.000.000 lei) ºi 3 abonamente pentru locurile 1,2 si 3 , abonamente 2005 pe Complexul TWO LAKES TWO BROTHERS TÂNCÃBEªTI :
1. Premiul I : 70.000.000 lei CASH + 1 abonament 2005
2. Premiul II : 50.000.000 lei CASH + 1 abonament 2005
3. Premiul III : 40.000.000 lei CASH + 1 abonament 2005
4. Cea mai mare capturĂŁ din concurs : 40.000.000 lei CASH.

RelaĂžii pentru ĂŽnscrieri: 0726.037.389/Vlad Parfene 0721.283.400/OVIDIU PARFENE
Data limitĂŁ pentru ĂŽnscriere : 03.04.2005

IMPORTANT! : Pânã la data Începerii concursului, organizatorii garanteazã faptul cã nu se va pescui pe capetele bãltii ( cele 8 locuri ale lacului Tancabesti 1 care nu sunt incluse În concurs).
Dupã acordarea premiilor, va urma binenþeles masa festiva CRAPMANIA TÂNCÃBEªTI 2005
FIR INTINS!!!
Organizatori : .
S.C. MUFI S.R.L. .
Comuna BaloteÂşti, Calea BucureÂşti nr. 38 .
Cont : RO 63 RNCB 5014 0000 4367 0001.
B.C.R. OTOPENI .

senzor planet

Înapoi la “Liber la Discutii”